0212 361 29 90-91
info@isthalkoto.com
Gerek 1984 yılında çıkarılan 3030 sayılı Büyükşehir belediyeleri yasaları gerekse 1939 yılında çıkarılan 3645 sayılı İETT işletmeleri kuruluş yasası, İstanbul’da toplu taşım hizmetleri ile ilgili düzenlemeleri ulaşım koordinasyon merkezi (UKOME) bünyesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne tanımaktadır.
Tarihçemiz

Gerek 1984 yılında çıkarılan 3030 sayılı Büyükşehir belediyeleri yasaları gerekse 1939  yılında çıkarılan 3645 sayılı İETT işletmeleri kuruluş yasası, İstanbul’da toplu taşım hizmetleri ile ilgili düzenlemeleri ulaşım koordinasyon merkezi (UKOME) bünyesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne tanımaktadır.  Ancak 1997 yılında yapılan karayolları trafik yasasındaki değişikliklerde  bu alandaki belirsizlikler ve yoruma bağlı uygulamalar il trafik  komisyonuna da yetki  tanımaktadır.Bu yasal  çerçeve içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi  kendi kuruluşu  İETT işletmesi ve buna bağlıözel halk otobüsleri  ile toplu taşımacılık hizmetlerinde etkin olmaya çalışmaktadır. Bunun dışında kimi zaman il trafik komisyonunu kimi zaman da UKOME kararlarıyla izin verilen bazı ilçe ve belde belediyeleri de kendi bünyelerinde oluşturdukları otobüs işletmeleri ile faaliyette bulunmaktadır. Bu işletmeleri bazı belediyeler  kendisi çalıştırırken, bazıları özel kişi ve kuruluşlara devretmektedir

1920’li yıllardan bu yana İstanbul’da var olan özel halk otobüsü işletmesi  ilk kez 1960 yılından sonra belediye tarafından ruhsatlandırılmıştır. 1981 yılında bir başkanlık genelgesi kapsamında çalıştırılan özel halk otobüsleri  ile ilgili ilk ciddi düzenleme 1982 yılında İstanbul Belediye Meclisince yapılmış ve hazırlanan bir yönetmeliğin İçişleri Bakanlığı mahalli idareler genel müdürlüğünce onayı sonrasında resmi gazetede yayınlanmasıyla uygulama kapsamı genişletilmiştir. Bu gelişmeyle beraber İstanbul da özel halk otobüsü filosu 963 otobüse ulaşmış ve bugünkü filonun temeli oluşturulmuştur.

1985 yılında   UKOME kararı ile İETT nin yönetim, yürütüm ve denetimine bırakılan özel halk otobüsü işletmesi halen 2048 araç ile hizmet vermekte yaklaşık 1 milyon 100 bin yolcu taşımaktadır. İETT tarafından hazırlanan bir yönerge kapsamında çalıştırılan özel halk otobüsü işleticileri, 1992 yılında kurumlaşmayı hedeflemişler ve şirketleşme yoluna gitmişlerdir. 

kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.