0212 361 29 90-91
info@isthalkoto.com
Şirket Bilançosu
Şirket Bilançosu
YENİ İSTANBUL HALK OTOBÜSLERİ A.Ş. ÖZET GELİR TABLOSU 
(1000 TL)*
  Cari Dönem Önceki Dönem
  31.12.2009 31.12.2008
A-BRÜT SATIŞLAR 63.448,78 58.078,97
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 0,00 0,00
C-NET SATIŞLAR 63.448,78 58.078,97
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 62.868,51 57.713,97
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 580,27 365,00
E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 382,47 251,03
ESAS FAALİYET KARI VEYA ZARARI 197,80 113,97
F-DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR VE KÂRLAR 0,00 0,00
G-DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR (-) 0,00 0,00
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 23,83 13,38
FAALİYET KARI veya ZARARI 173,97 100,59
I-OLAĞANÜSTÜ GELİR VE KÂRLAR 0,00 2,53
J-OLAĞANÜSTÜ GİDER VE ZARARLAR (-) 48,55 0,94
DÖNEM KARI (ZARARI 125,42 102,19
K-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) 28,98  
NET DÖNEM KARI veya ZARARI 96,44 102,19

 

Değişik: Seri:XI, No:17 sayılı Tebliğ İle) EK:7
YENİ İSTANBUL HALK OTOBÜSLERİ A. Ş.ÖZET BİLANÇOSU
(1000TL.)
AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR)          
  Cari dönem Önceki Dönem     Cari Dönem  Önceki Dönem
  31.12.2009 31.12.2008     31.12.2009 31.12.2008
             
I. DÖNEN VARLIKLAR 13.339,84 9.843,40   1. KISA VADELİ BORÇLAR 14.127,17 10.058,19
A. Hazır Değerler 1,26 400,56   A. Finansal Borçlar 28,43 5,72
B. Menkul Kıymetler       B. Ticari Borçlar 14.093,00 10.048,16
C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 12.770,92 7.016,25   C. Diğer Kısa Vedeli Borçlar    
D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar       D. Alınan Sipariş Avansları    
 E. Stoklar (Net) 40,68     E. Borç ve Gider Karşılıkları 5,74 4,30
1. Stoklar       II. UZUN VADELİ BORÇLAR    
2. Verilen Sipariş Avansları 40,68     A. Finansal Borçlar    
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 432,32 2.085,28   B. Ticari Borçlar    
F.Diğer Dönen Varlıklar 94,66 341,32   C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar    
        D. Alınan Sipariş Avasları    
        E. Borç ve Gider Karşılıkları    
             
II. DURAN VARLIKLAR 976,35 278,39   III. ÖZ SERMAYE 189,02 63,61
A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar       A. Sermaye 93,90 93,90
B. Diğer uzun Vadeli Alacaklar       B. Sermaye Taahhütleri (-)    
C. Finansal Duran Varlıklar            
D. Maddi Duran Varlıklar 216,78 243,89   C. Emisyon primi     
1. Binalar, Arazi ve Arsalar 160,55 160,55   D. Yeniden Değerleme Değer Artışı    
2. Makine, Tesis ve Cihazlar       1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı    
3. Diğer Maddi Duran Varlıklar 133,16 133,16   2. İştiraklerdeki Değer Artışı    
4. Birikmiş Amortismanlar (-) 76,93 49,82   3.Borsada Oluşan Değer Artışı    
5. Yapılmakta olan Yatırımlar       E. Yedekler 446,89  
6. Verilen Sipariş Avansları       1. Yasal Yedekler    
E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net) 31,91 34,50   2. Statü Yedekleri    
1. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar   34,50   3. Özel Yedekler    
2. Verilen Avanslar        4. Olağanüstü Yedek    
3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri       5. Maliyet Artış Fonu    
F. Diğer Duran Varlıklar 727,66     6. Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış Kazançları    
        7. Geçmiş Yıl Karı  446,89  
        F. Net Dönem Karı 125,42 102,19
        G. Dönem Zararı (-)    
        H. Geçmiş Yıllar Zararları (-)    
        1. 2005 Yılı Zararı   32,19
        2. 2006 Yılı Zararı 30,30 547,18
             
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 14.316,19 10.121,80   PASİF(KAYNAKLAR) TOPLAMI 14.316,19 10.121,80
             
kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.